Archive for Tháng Chín 22nd, 2007

Thượng Đế vĩ đại như thế nào?

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007

Ấn tượng

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007

Người mù

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007

Bảo vệ trên tay

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007

Chiếc đồng hồ

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007

Loài cừu không thể sống nếu không có Thượng Đế

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007

Tiếng thở than của sa mạc

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 22, 2007