Archive for Tháng Chín 19th, 2007

Tạo vật kỳ dịu của Thượng Đế – Con bọ quýt

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Hỏng dám…thương đâu

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Hỏng dám đâu

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Tôi thương

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Làm quen: Bắn tên

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Ice-breaking: Đoàn kết

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Ice-breaking: Bảo thổi

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Thật và giả

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007

Khiêm nhường để học

Posted by: daugachnoi on Tháng Chín 19, 2007