Archive for the ‘1. Tiêu Điểm’ Category

Thánh Nhạc Truyền Giảng tháng 4 năm 2009

Posted by: daugachnoi on Tháng Tư 14, 2009

Kết quả Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 45

Posted by: daugachnoi on Tháng Ba 17, 2009

Thánh nhạc giáng sinh 2008

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 28, 2008

Hình ảnh đêm thánh nhạc phục sinh 2008

Posted by: daugachnoi on Tháng Tư 8, 2008

Chương trình thánh nhạc Phục Sinh tháng 4.2008

Posted by: daugachnoi on Tháng Ba 24, 2008

Lễ Phục Sinh 2008

Posted by: daugachnoi on Tháng Ba 24, 2008

Xăng lại lên giá & một câu hỏi nhỏ

Posted by: daugachnoi on Tháng Hai 26, 2008

Ngày lễ tình nhân từ Chúa Giê-xu

Posted by: daugachnoi on Tháng Hai 13, 2008

Thông báo nghỉ Tết

Posted by: daugachnoi on Tháng Hai 5, 2008