Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Ba 17, 2009

Kết quả Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 45

Đại hội đồng Tổng liên hội lần thứ 45 của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) được tổ chức như sau:

Thời gian: từ ngày 3-6/3/2009

Địa điểm 116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành Q.1 TP.HCM

Chủ đề : ‘SỐNG ĐẠO”  – “Giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian”-Phi lip 2:15b.

Dai Hoi Dong

Số lượng đại biểu : 1.051 vị gồm có Giáo phẩm đương chức (Mục sư,Mục sư nhậm chức,Truyền đạo) và tín hữu (đại diện các Hội Thánh của 34 tỉnh thành miền Nam VN).

Nội dung chính yếu của Đại Hội Đồng là Bầu cử Tân Ban trị sự Tổng Liên Hội và thảo luận nội dung “Dự thảo tu chính Hiến Chương”( đã được Ban Trị sự Tổng Liên Hội thông qua trong phiên họp từ 5-9/1/2009).

Dưới đây là kết quả :

1/ Bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ 2009-2013 :

– Hội trưởng : MS. Thái Phước Trường

– Phó Hội trưởng 1 : MS. Phan Vĩnh Cự

– Phó Hội trưởng 2 : MS. Ngô Văn Bữu

– Tổng Thư ký : MS. Lê Cao Quý

– Phó Tổng Thư ký : MS. Phan Quang Thiệu

– Tổng Thủ Quỷ : MS. Nguyễn Hữu Bình

– Phó Tổng Thủ quỹ : MS. Nguyễn Ngọc Thuận

– Các Ủy viên :

1/ MS. Siu Y Kim

2/ MS. Nguyễn Văn Ngọc

3/ MS. Châu Văn Sáng

4/ Nữ TĐ Trần Thị Liễu

5/ MS. Điểu Huynh

6/ MS. Y Ky Eban

7/ MS. Phan Ân

8/ MS. Trần Thế Thiên Phước

9/ MS. Trần Công Chánh

10/ MS. Trương Văn Ngành

11/ MS. Phan Văn Cử

12/ MS. Rmah Loan

13/ MS. Lưu Tự An

14/ MS. Lê Hoàng Phúc

15/ MS. Nguyễn Xuân Sanh

16/ MS. Bùi Phụng

2/ Nội dung Tu chính Hiến Chương : Tổng cộng có 8 nội dung được Đại Hội Đồng thông qua như sau :

nội dung kiến nghị sửa đổi,bổ sung lần này)à(Chữ in nghiêng

Đề nghị 1 : Tái lập cấp địa hạt trong tổ chức HTTLVN(MN)

Hệ thống tổ chức của HTTLVN(MN) có 3 cấp :

1. Tổng liên hội

2. Địa hạt liên hội (dự kiến chia thành 8 địa hạt)

3. Chi hội

(Về mặt pháp l‎ý,Ban trị sự Tổng Liên Hội sẽ đệ trình nội dung này cho Chính quyền để xin ‎ý kiến & sẽ chính thức áp dụng sau khi được sự chấp thuận của Chính quyền).

Đề nghị 2 : Phân hạng chi hội

Cấp Chi hội gồm có :

1.Chi hội Tự lập

2.Chi hội Tự dưỡng

3.Hội nhánh(trực thuộc Chi hội)

4.Điểm nhóm (trực thuộc Chi hội)

Đề nghị 3 : Hàng Giáo phẩm

Hàng Giáo phẩm của HTTLVN(MN) gồm có :

1. Mục sư;

2. Mục sư Nhiệm chức;

3. Truyền đạo & nữ Truyền đạo;

Về Mục sư Nhiệm chức : Ban Trị sự TLH xét và công nhận Mục sư Nhiệm chức cho Truyền đạo đã tốt nghiệp tại Viện Thánh kinh Thần học ít nhất sau 2 năm bổ nhiệm.

Đề nghị 4 : Đại Hội Đồng Tổng liên hội giữa nhiệm kỳ

Vì nhu cầu,Ban trị sự Tổng liên hội có thể tổ chức Đại Hội Đồng giữa nhiệm kỳ

Đề nghị 5 : Nữ Truyền đạo

1. Ban Trị sự Tổng liên hội xét công nhận và bổ nhiệm Nữ Truyền đạo cho nữ sinh viên độc thân đã tốt nghiệp Thần học tại Viện Thánh kinh Thần học ;

2. Các trường hợp khác ban trị sự Tổng liên hội sẽ xem xét và giải quyết theo quy chế riêng

Đề nghị 6 : Quyền Bãi nhiệm Ban Chấp sự

Ban Trị sự Tổng liên hội có quyền bãi nhiệm ban Chấp sự của một Chi hội nếu ban Chấp sự đó vi phạm Hiến Chương,nội quy,kỷ luật,giáo luật và bất tuân tổ chức của HTTLVN(MN)

Đề nghị 7 : Về việc lưu,mời Quản nhiệm của Chi hội Tự lập

Trường hợp một Chi hội tự lập,sau hai(02) lần Ban Trị sự Tổng liên hội đề nghị tổ chức mà khước từ lưu,mời Quản nhiệm cho Chi hội mình,ban trị sự Tổng liên hội sẽ trực tiếp sắp xếp và bổ

Đề nghị 8 : Cách Bầu Cử Đại Hội Đồng Tổng liên hội

Đề nghị Đại hội đồng cử một Ủy ban nghiên cứu phương cách,bầu cử,ứng cử cho Đại Hội Đống Tổng liên hội trong tương lai.

Xin cầu nguyện cho Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội được ơn để hầu việc Chúa trong nhiệm kỳ mới.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: