Đăng bởi: ketnoi | Tháng Ba 23, 2008

Câu trả lời cho ngôi mộ trống

“Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.” (Giăng 20:8)

Hai hôm sau ngày Chúa Giê-xu chịu chết và được táng xác trong huyệt đá, trời vừa hửng sáng, Ma-ri Ma-đơ-len đi ra thăm mộ Chúa Giê-xu và thấy tảng đá đậy cửa mộ đã bị lăn đi, còn mộ thì trống không.

Bà chạy về báo tin cho Si-môn Phi-e-rơ và Giăng. Cả ba cùng hối hả chạy ra mộ. Họ đã cùng chứng kiến cảnh ngôi mộ trống không, khăn liệm xếp lại gọn gàng. Nhưng trong thâm tâm, mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau:

– Ma-ri Ma-đơ-len cứ đinh ninh rằng xác Chúa Giê-xu đã bị đánh cắp (Giăng 20:13-15).

– Phi-e-rơ thì rất đỗi ngạc nhiên vì sự việc đã xảy ra (Lu-ca 24:12).

– Còn Giăng – người môn đồ Chúa Giê-xu thương mến – thì tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã sống lại như lời Ngài đã tiên báo (Giăng 20:9).

Cùng một sự kiện, nhưng lại có nhiều thái độ đức tin khác nhau. Điều này vẫn thường xảy ra trong đời sống của mỗi tín hữu.

***

Sống đức tin là biết nhìn tất cả mọi việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời và trong ý hướng của Đức Chúa Trời.

Sống đức tin là xác tín rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình của Ngài xuyên qua mọi biến cố trong cuộc đời.

Nhưng làm thế nào để biết được ý Chúa?

Cách duy nhất và hữu hiệu nhất là sống bằng chính Lời của Ngài.

Lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta biết rõ ý Chúa, sẽ giúp chúng ta củng cố, phát triển và kiện toàn đức tin.

***

Đấng Christ đã sống lại, chỉ còn ngôi mộ trống không.

Trong cuộc sống, chẳng thiếu gì lúc chúng ta gặp thấy ngôi mộ trống này. Đó là những lúc chúng ta kiếm tìm một dấu chứng để củng cố lòng tin đang bị lung lay của mình.

Nhưng thay vì một chứng cớ rõ ràng, Đấng Christ lại chỉ đưa ra cho chúng ta một biến cố tạo nghi vấn. Thay vì trả lời, Ngài lại bắt chúng ta tự đặt ra câu hỏi cho chính mình:

“Như thế nghĩa là gì?”

Quả thật lắm lúc chúng ta đã bối rối phân vân trước câu hỏi bỏ ngỏ ấy.

“Chúa muốn nói gì?”

***

Cũng như cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã được tiên báo trong Kinh Thánh, sứ mạng của mỗi người chúng ta cũng đã được Đức Chúa Trời tỏ lộ bằng cách này hay cách khác trong chính cuộc đời chúng ta.

Đức Chúa Trời cũng đã mở sẵn cho chúng ta một tương lai bằng cách chuẩn bị cho chúng ta những bước đường trong quá khứ. Xuyên qua những hỗn độn trong cuộc sống, Đức Chúa Trời đã tỏ ý của Ngài cho chúng ta bằng những biến cố bỏ ngỏ, những “ngôi mộ trống” mà Ngài đặt trước mắt chúng ta.

Muốn biết được những “ngôi mộ trống” ấy muốn nói gì, chúng ta phải xét lại quãng đời đã qua của mình, để nắm bắt những dữ kiện chính và xếp đặt chúng lại dưới ánh sáng của Phúc Âm. Với ơn soi sáng của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận ra được thánh ý Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa Giê-xu,

Chúa đã sống cuộc sống trần gian, đã chịu chết và đã sống lại để mở ra cho nhân loại đường về cõi trường sinh. Con tin chắc một điều là Chúa cũng muốn con sống, chết và sống lại như thế.

Nhưng để được sống lại như Chúa, con phải theo con đường nào để cung hiến bản thân con? Đâu là đỉnh núi Sọ của con?

Xin Chúa dạy con biết nhìn để thấy được điều Chúa muốn con thi hành. Và xin Chúa trợ giúp để con đủ nghị lực hoàn thành điều Chúa muốn.

Những lúc Chúa cho con xem thấy “ngôi mộ trống”, thì xin Chúa cũng cho con luôn nhớ rằng Chúa đã phục sinh. A-men ./.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: