Đăng bởi: ketnoi | Tháng Hai 29, 2008

Trò chơi: Chuyền Bóng

Thể loại: nhóm nhỏ, trò chơi trong phòng

Dụng cụ: bóng hoặc bất kỳ vật gì không bể

Số lượng: trên 6 người

Cách chơi:

1. Cả nhóm đứng thành vòng tròn, sau đó chia cặp sao cho

  • Xoay vòng từ người đầu tiên và cuối cùng cũng là người đầu tiên.
  • Không một ai chọn bạn liền kề với mình

– Ví dụ: Bạn A chọn bạn C; C chọn E; E chọn B; B chọn D, va D chọn lại A

graphic1.jpg

2. Sau đó, phát cho mỗi bạn 1 trái bóng (hoặc 1 vật bất kỳ). Đếm 1, 2, 3 rồi cả nhóm lần lượt chuyền bóng liên tục cho bạn mà mình chọn. Ai làm rơi bóng nhiều nhất sẽ thua.

Ý nghĩa: Làm sao để bạn có thể dễ dành nhận và chuyền bóng?? Bạn phải chú ý người chuyền cho mình hay chú ý người mình sẽ chuyền??

Để không bao giờ chụp hụt, bạn phải chú ý người sẽ chuyền bóng cho mình.

Nhưng nếu bạn cũng muốn cho người nhận bóng không chụp hụt, bạn cũng cần phải quan tâm đến người đó (không chuyền quá nhanh hoặc không chuyền ngay, nếu người đó vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục nhận bóng..).

==> Làm việc trong 1 nhóm nhỏ cũng thế, tất cả mọi người phải quan tâm đến nhau, hỗ trợ nhau thì nhóm mới có thể hoạt động và phát triển (giống như khi chuyền bóng, nếu mọi người đều quan tâm đến nhau thì sẽ không ai thua cả, và tất cả sẽ đồng nhất)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: