Đăng bởi: ketnoi | Tháng Hai 5, 2008

Tận hiến tột cùng

Tạt-sơ: Giăng Mác (Công vụ 15:35-41)

Phao-lô quả quyết: “Mác không thể cùng đi với chúng ta! Mác đã hèn nhát và không có ích gì cho chức vụ.”

Ba-na-ba đáp: “Có thể anh không còn tin nơi Mác, nhưng Đức Chúa Trời thì không như vậy đâu.”

Phao-lô vẫn cương quyết: “Ba-na-ba à, anh không thể ép tôi, tôi chỉ đem theo người nào tôi có thể tin tưởng, Mác không được hoan nghênh trong hành trình chia sẻ đức tin này đâu.’

“Vậy thì tôi cũng không được hoan nghênh. Đó là quyết định của anh, Phao-lô. Chúa đã ban cho anh phương hướng của hành trình. Chúng ta hãy chia tay bình an. Lúc Hội thánh đang sợ hãi anh, tôi đã cậy ơn Chúa đến với anh và giúp họ thấy anh sẽ làm được những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Chúa cũng có sự kêu gọi y như vậy cho Giăng Mác.”

Phao-lô lưỡng lự: “Vậy thì cứ như thế đi. Bạn tôi ơi, tôi hy vọng anh nói đúng, dầu bản thân tôi không thể tin điều đó.” Thế rồi Phao-lô và Ba-na-ba chia tay nhau, mỗi người đi theo đường riêng của mình.

Cuối cùng Phao-lô và Giăng Mác đã ở tù chung với nhau tại Rô-ma, và Phao-lô đã thấy giá trị thật của người bạn trẻ này trong Đấng Christ là một đầy tớ trung tín. Giăng Mác đã viết sách Tin lành Mác và chứng tỏ mình không hề làm gì hèn nhát khi cùng Phao-lô đối diện với những khắc nghiệt hàng ngày của ngục tù. Qua những lúc gian khó nhất, Mác vẫn gắn bó chung đường, và Phao-lô đã công nhận điều này trong bức thư gửi cho Ti-mô-thê ít lâu trước khi ông qua đời.

“Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.” (Ti-mô-thê 4:11)

Chúa thường đem những hoàn cảnh thử thách đến trong đường lối của chúng ta để chứng tỏ một trong hai sự thật: Ngài sẽ sử dụng những thử thách để chúng ta thấy mình tiến được xa tới đâu trong sự phát triển tâm linh, hoặc Ngài sẽ cho phép nan đề bước vào đời sống để bày tỏ cho chúng ta thấy chính xác nơi mình có thể lớn lên thêm. Sự biến đổi của Giăng Mác từ một người có vẻ hèn nhát sang một môn đồ tận tụy đã nhắc chúng ta rằng sự tăng trưởng tâm linh là một quá trình. Chúng ta có thể chỉ vào những thất bại trong quá khứ, mà tại đó chúng ta ước gì đã có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng những hành động trong quá khứ không tác động đến tương lai của chúng ta. Giống như Mác, bạn có cần cơ hội thứ hai để bày tỏ lòng tận tụy với Đấng Christ không? Hãy cầu xin Chúa ban những cơ hội để giúp tâm linh bạn lớn lên.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: