Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Một 26, 2008

Thông báo

DấuGạchNối.net xin được thông báo, chuyên mục “Chuyện Đức Tin” sẽ được đổi thành “Chuyện Đời Sống

Mục đích:

  • Ghi chép lại những câu chuyện xảy ra quanh chúng ta, những câu chuyện này mang lại ý nghĩa khích lệ về niềm tin vào Chúa và niềm tin vào cuộc sống.
  • Những tình huống đời thường tại Việt Nam giúp chúng ta có nhận thức và hành động tốt hơn.
  • Những bài làm chứng cá nhân của con cái Chúa tại Việt Nam.
  • Những tấm gương trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mà bạn biết về nhiều lĩnh vực: Chứng Đạo, Niềm Tin, Truyền Giảng, Học Hành, Thể Thao….

Hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều đóng góp và bài viết, bài làm chứng từ các bạn để daugachnoi.net thuần Việt hơn.

Ban Biên Tập Daugachnoi.net

http://daugachnoi.net

Ghi chú: Việc thay đổi này là do những hạn chế của “Chuyện Đức Tin” trước nay chỉ ghi ra những tấm gương và tình huống từ nước ngoài, đôi khi không giống và gần gủi với cuộc sống tại Việt Nam.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: