Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Một 18, 2008

Trào lưu “hồi sinh” ở Hàn Quốc

Liệu làm một đám tang cho chính mình với mục đích chết giả để sau đó sống lại có làm cho người ta sống tốt hơn? Có khiến cuộc đời của con người được thay đổi và bước sang một trang mới? Có phải họ đang nhạo báng sự tái sinh?

john3_5-7.gif

Không những có một người mà có tới hơn 50,000 người đã tìm đến dịch vụ chết giả này. Không những cá nhân, mà có cả những công ty điện tử danh tiếng cũng đã gởi 900 nhân viên của mình đến với cái chết giả này để hy vọng sau đó họ làm việc tốt hơn. Điều gì đang diễn ra tại Hàn Quốc, một đất nước có khá nhiều người biết đến Chúa? (Đọc thêm thông tin của Báo Tuổi Trẻ tại  đây  )

Có nhận định cho rằng đây là một giải pháp mang tính tâm lý nhằm giúp con người cảm nhận được sự hữu hạn của thời gian, qua đó họ kinh nghiệm được giá trị của đời người, vì thế khi đã kinh nghiệm được thì người ta biết phải làm gì. Kết quả là họ quay lại làm những việc làm có ích và tích cực. Cũng có người tham gia trào lưu này với một tâm trạng của người đi tìm trò chơi cảm giác lạ.

Nhưng cũng có nhận định cho rằng, đây là một trò dối trá, giả hình của ma quỷ nhằm làm người ta suy nghĩ lệch lạc đi về sự tái sinh (trong Christ). Nó vô tình hay cố ý làm cho con người thực dụng hóa sự tái sanh, một sự thay đổi thuộc linh đang được hiện thực hóa, đời sống hóa. Nếu đây là mục đích thật của ma quỷ thì sự tái sinh đang bị lạm dụng và hiểu cách sai trật. Hệ lụy sẽ dẫn đến hàng chục ngàn người tham gia vào việc này như một giải pháp cứu cánh cho đời sống. Không cần quyền năng tái sinh của Thượng Đế. Không cần một sự tái sinh trong Christ. Chỉ cần làm một đám tang giả, sau đó sống lại là có được đời sống mới (?).

Nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn đúng về sự tái sinh trong Christ, xin được nhắc lại một câu chuyện Kinh Thánh đã ghi lại như sau: Giăng 3:1-8

“Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

Tái sinh không có nghĩa là chết đi để sống lại (thậm chí ở đây là chết giả) nhưng tái sinh nghĩa là sinh lại làm một người mới hoàn toàn.

“Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” Ông Ni-cô-đem chỉ thấy vấn đề trên bình diện vật chất vì vậy đối với ông sinh lại là trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa! Ngày nay người ta suy nghĩ theo cách xác thịt, do không vào lòng mẹ được nên cách tốt nhất là một đám tang giả, để sau đó…sống lại cuộc đời mới (?)

Nhưng Chúa Giê-xu đang nói về vấn đề tâm linh “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” Nhờ nước và Thánh Linh mà sinh nghĩa là Chúa muốn nói đến hai điều:

  1. Nước nói đến lòng ăn năn hối lỗi thật sự qua lễ báp-têm bằng nước bên ngoài.
  2. Thánh Linh nói đến sức mạnh tái tạo bên trong mà Chúa Giê-xu đã so sánh giống như gió. Chúa phán: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.” Người nào sinh bởi Thánh Linh thì sẽ tự nhiên trông thấy những kết quả hiển nhiên cũng như ta không trông thấy gió nhưng biết là có gió khi thấy cây lá rung động.

Tóm lại, để một người có thể sống một cuộc sống mới, đời sống mới thì chỉ có một cách duy nhất là qua Chúa Giê-xu. Sự thay đổi đó Thánh Kinh gọi là tái sinh hay sinh lại. Và sinh lại xảy ra khi một người bằng lòng ăn năn hối cải và để cho sức mạnh của Chúa biến đổi cuộc đời của mình.

Phải chăng ma quỷ và các thế lực mờ tối đang sử dụng những cách thức tâm lý nhằm lôi kéo con người ra khỏi sự tái sinh thật trong Christ, thay vào đó là những chiêu thức nhằm làm cho người ta tạm thời an lòng với việc được chết giả và sống lại này? Liệu trào lưu này rồi sẽ đến Việt Nam?

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: