Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười Hai 28, 2007

Trò chơi của thời gian

Còn chưa đến 3 ngày nữa là đã hết 1 năm. Trò chơi này sẽ giúp chúng ta thấy được giá trị của thời gian, phù hợp với những buổi sinh hoạt của nhóm nhỏ hoặc những buổi thuyết trình.

que-diem.jpg

Chuẩn bị: Một hộp diêm

Cách chơi: lần lượt từng thành viên đứng lên trước nhóm, tay thắp lên một que diêm. Trong khi que diêm đang cháy, hãy nói lên những ơn phước mà Chúa ban cho bạn trong suốt một năm qua. Bạn sẽ dừng nói khi que diêm cháy hết. Bạn không được thắp lên que diêm thứ 2

Lưu ý: Một que diêm sẽ cháy rất nhanh và có thể bạn không thể diễn tả được tất cả những gì bạn mong muốn chia sẻ. Vì vậy kết luận và cách áp dụng cho loại trò chơi nầy rất đa dạng.

Áp dụng cho cuối năm:  nói chủ đề về ơn phước Chúa ban trong một năm (như trên). Có thể bạn sẽ lúng túng không kể được hết một ơn phước Chúa ban hoặc cũng có thể có quá nhiều ơn phước Chúa ban nên ta không sao kể hết và cũng không quyết định được điều gì là quan trọng nhất. Hãy cho mình một câu hỏi về thực trạng trên.

Áp dụng cho việc truyền giảng: nói về việc thời gian qua thật nhanh, chúng ta không thể giữ được thời gian. Hãy nhanh lên vì có rất nhiều người đang bị lùa vào sự chết. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, ngay khi bạn còn có thể cháy như que diêm vì bạn không biế khi nào bạn sẽ ngừng cháy, ngừng cuộc sống và khi nào người thân của bạn ngừng cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không do chúng ta quyết định. Chúng ta không thể kéo dài thời gian của mình thêm một giờ nếu Chúa không cho phép.

Áp dụng cho việc quản lý thời gian: bạn đã làm được gì trong  suốt một ngày/tuần/tháng/năm..hoặc bạn chưa làm được gì. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

 Ý nghĩa chung nhất: thời gian là do Chúa ban tặng cho ta, hãy sử dụng thời gian Chúa ban để sống đúng mục đích Chúa tạo ra chúng ta.

Advertisements

Responses

  1. […] Trò chơi của thời gian Còn chưa đến 3 ngày nữa là đã hết 1 năm. Trò chơi này sẽ giúp chúng ta thấy được giá trị […] […]

  2. […] Trò chơi của thời gian Còn chưa đến 3 ngày nữa là đã hết 1 năm. Trò chơi này sẽ giúp chúng ta thấy được giá trị […] […]

  3. cam on C hua” da~ cho cac” ban. goi~ 1 tro` choi y” nghia~ nhu* the” nay“


Chuyên mục

%d bloggers like this: