Archive for Tháng Mười Hai, 2007

Sao phải “giết thời gian”?

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 30, 2007

Trò chơi của thời gian

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 28, 2007

Phóng sự ảnh: Đêm Gala tổng kết và trao giải 25 tháng 12

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 26, 2007

Over-night đêm giáng sinh!

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 25, 2007

Điều ước đêm Giáng sinh

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 24, 2007

Giáng sinh của bé nhiễm HIV

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 22, 2007

Thiệp giáng sinh

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 22, 2007

Đêm của nụ cười

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 22, 2007

Tôi là chiếc que diêm

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Hai 21, 2007