Archive for Tháng Mười Một 19th, 2007

Kêu gọi cứu trợ các tỉnh miền trung Việt Nam bị bão lụt

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Một 19, 2007