Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 27, 2007

Sinh học phân tử bác bỏ tiến hoá (Phần 2)

manhthieu.jpg

Các giống động vật mà các nhà tiến hoá luôn tin rằng có quan hệ gần gũi với nhau trong chuỗi tiến hoá bây giờ được biết đến như là những loài chẳng có liên hệ gì với nhau khi nghiên cứu ở cấp độ phân tử.

Nói đúng theo thuật ngữ tiến hoá cổ điển, các loài lưỡng cư là các loài trung gian giữa cá và những động vật có xương sống cư trú trên đất liền. Nhưng, việc phân tích những anino axít của chúng chẳng hề đặt để các loài lưỡng cư vào vị trí trung gian. Điều này là đúng, bất kể với loài lưỡng cư nào mà chúng ta lựa chọn để so sánh. Dựa trên các nhóm tiến hoá, chúng ta cho rằng một số loài lưỡng cư gần với cá hơn và một số khác thì gần với loài bò sát hơn. Nhưng không phải như thế. Bất luận lựa chọn loài nào để làm căn bản cho sự so sánh, sự cách biệt giữa lưỡng cư và cá, hay giữa lưỡng cư và bò sát đều như nhau.

Tiến hoá trong sinh học phân tử đã cho chúng ta những dữ liệu mới, có thể xác định số liệu toán học trên những điểm giống nhau ở các loài sống. Nhưng những dữ liệu đó đã ủng hộ một bức tranh của thế giới sống, khẳng định một sự sáng tạo thông minh.

Hoàn toàn vắng bóng các lớp trung gian và vì thế không có một loài nào trong các nhóm được đưa ra, bởi những nhà sinh học tiến hoá, như là bằng chứng cho các loài trung gian cho dù chỉ có một chúc dấu vết nhỏ về một đặc tính giả định truyền thống.

Dĩ nhiên nếu không có bằng chứng cho mối quan hệ tiến hoá ở cấp phân tử, vốn là nền tảng cấu thành tự nhiên, thì tư tưởng tiến hoá về enzyne, protein, chất nguyên sinh (plasma) và các mô đều hoàn toàn vô lý.

Nghiên cứu phân tử đã đánh bại những tổ tiên giả định của loài người từng cái, từng cái một.
Êsai 45 : 18/21b

Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác!

Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự nầy? ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta, là Đức Giê-hô-va, sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác!

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: