Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 27, 2007

Sinh học phân tử bác bỏ tiến hoá (Phần 1)

Ngay cả ở cấp phân tử, bằng chứng ủng hộ tiến hoá cũng chẳng có.

Chúng ta đã thảo luận một thực tế là ở những tạo vật sống thuộc cấp tế bào có những khác biệt quan trọng giúp phân biệt giữa các nhóm thịt cơ bản (basic kinds of flesh). Chẳng hạn, các tế bào tạo thành thịt của loài chim và cá chẳng hề giống nhau. Các khoa học gia đang nghiên cứu ngay cả những thực thể còn nhỏ hơn các tế bào khi họ thí nghiệm trên các phân tử của tế bào. Lĩnh vực nghiên cứu này được gọi là sinh học phân tử (molecular biology). Một quyển sách mà mỗi gia đình Cơ-đốc-nhân nên có là Gấu Panda và Con Người: Câu hỏi trung tâm của các nguồn gốc sinh học (Of Panda and People: The Central Question of Biology Origins). Được viết bởi các nhà sáng tạo để bổ sung vào sách sinh học, trình bày quan điểm sự sống đòi hỏi phải có người sáng tạo, quyển sách này đề cập đến bằng chứng phân tử cho sự sáng tạo:

“Việc nghiên cứu những vật thể sống ở cấp độ phân tử là một lĩnh vực có liên quan. Thông tin mà các nhà khoa học tìm thấy được từ phân tử có thể được dùng để so sánh và phân loại các tổ chức sống, một lĩnh vực được biết là ngành phân loại hoá sinh học. Phân tích hoá sinh học chính xác hơn nhiều vì nó cho phép những sự khác biệt giữa các tổ chức sống khác nhau được đem ra thẩm định và đo lường.”

Những người đề xướng ý định thông minh đó thấy rằng sự tương tự trong cấu trúc cũng là một phản ứng trong chức năng. Tất cả các tổ chức sống cần phải tồn tại giữa vòng toàn bộ của các sinh vật khác. Tất cả điều phải thích hợp với mạng lưới sinh thái học. Tất cả điều phải thích hợp với chuỗi thức ăn. Nhu cầu thực hiện chức năng trong toàn bộ các sinh vật thông thường khác đã đặt để những đòi hỏi vật lý và hoá học lên trên mọi tổ chức sống. Cả hai vừa hợp lý và hiệu quả cho một tác nhân thông minh để thiết kế các vật sống với một nền tảng sinh hoá căn bản.

Những người đề xướng ý định thông minh đó thấy rằng sự tương tự trong cấu trúc cũng là một phản ánh sự tương tự trong chức năng. Tất cả các tổ chức sống cần phải tồn tại giữa vòng toàn bộ các sinh vật khác và phải thích hợp với mạng lưới sinh thái học (ecological web). Tất cả điều phải thích hợp với chuỗi thức ăn. Nhu cầu thực hiện chức năng trong vòng toàn bộ các sinh vật thông thường khác đã đặc để những đòi hỏi vật lý và hoá học lên trên mọi tổ chức sống. Cả hai vừa hợp lý và hiệu quả cho một tác nhân thông minh để thiết kế các vật sống với một nền tảng sinh hoá căn bản.

Một đóng góp mới đây của sinh hoá là những phương tiện có thể xác định số liệu hoá học của việc xác định các lớp của tổ chức sống khác nhau như thế nào. Nhưng khi một vài sự sống giống nhau được đặt cạnh nhau, các mẫu vật đó làm nổi bật những mâu thuẫn trong tất cả các giả định dựa trên thuyết tiến hoá.

còn tiếp phần 2

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: