Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 23, 2007

Giống loài trung gian: những chuỗi mắt xích còn thiếu vẫn cứ thiếu

genesis1_27.jpg

Khi còn là một sinh viên, tôi bị thuyết phục rằng tiến hoá là thật và rằng theo thời gian, các nhà khoa học sẽ tìm thấy những loài bị thiếu hụt (trong chuỗi tiến hoá). Tôi nghĩ rằng khoa học sẽ cung cấp cho chúng ta một chuỗi “dây xích” không đứt quãng của những chứng cớ khoa học minh chứng về sự tiến hoá và mối quan hệ của tất cả mọi thứ. Nhiều khoa học gia vẫn đang trông mong bằng chứng này.

Tuy nhiên Stephen Jay Gould, giáo sư địa chất học và cổ sinh vật học tại trường đại học Harward tin rằng những chuỗi mắt xích đứt quãng trong những bằng chứng chứng minh tiến hoá là thật sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy – tức là những gì chúng ta thấy trong các hoá thạch và trong những tạo vật đang sống minh chứng xác thực cho sự sáng tạo. Gould vẫn là một nhà tiến hoá học, nhưng ông viết:

“Những con chim ở Massachusetts và những con bọ sau vườn nhà tôi là những thành viên rõ ràng của các giống loài được nhìn nhận theo cùng một cách bởi tất cả những nhà nghiên cứu đầy kinh nghiệm. Ý niệm về các loài này là những loài tự nhiên (natural kinds)…lại khớp một cách tuyệt vời với nguyên lý sáng tạo. Nhưng làm thế nào một sự phân loại của thế giới hữu cơ thành những thực thể riêng biệt có thể được chứng minh là đúng bởi lý luận tiến hoá vốn tuyên bố rằng sự thay đổi không ngừng chính là nền tảng cơ bản của tự nhiên?” (Natural History)”

 

Sinh V��t Trung Giang chỉ tồn tại trong suy đoán

Những Sinh Vật Trung Gian Này Chỉ Tồn Tại Trong Suy Đoán

Tiến sĩ Gloud công nhận những gì chúng ta đã thấy lại trái ngược với những gì tiến hoá “lý thuyết hoá” (theorizes) buộc chúng ta, chúng ta phải thấy. Chúng ta thấy các loài riêng biệt, các loài khác nhay rõ rệt. Trong các mẫu hoá thạch, chúng ta có con cá, con rùa và cả con gián. Chúng hoàn toàn khác biệt nhau, chúng là những tạo vật dễ dàng nhận định. Trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể thấy cá, thấy rùa và thấy gián. Chúng ta có thể xác định chúng, phân biệt chúng. Không hề có chuyện nửa con cá, nữa con rùa, nửa con gián. Chúng ta không hề thấy voi mọc vây, hay cá heo tiến hoá ra cập cánh. Các loài riêng biệt mà chúng ta thấy trong những mẫu hoá thạch và trong đời sống không phải là những loài đáng ngờ / có vấn đề (questionable). Chúng không phải là những dạng sống chuyển tiếp (trung gian – transitional) như tiến hoá đề cập. Đây là vấn đề của những người theo tiến hoá.

Nếu tiến hoá là thật, các loài vật không thể dễ dàng mà phân biệt đâu. Mỗi tạo vật sẽ rất khó phân loại, chia loại và đặt tên nếu tiến hoá là thật (và sự sống vẫn đang tiến hoá). Việc mỗi loài động vật, thực vật đều rất dễ phân biệt (như con hươu cao cổ hay con bọ quýt, con cá hay con rùa hoặc con gián) thật sự khớp một cách tuyệt vời với nguyên lý sáng tạo.

Sự biến đổi không ngừng trong các mẫu hoá thạch hay trong những động, thực vật đang sống không phải là “nền tản cơ bản của tự nhiên”.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài.

genesis1_26.jpg

Chúa nói với chúng ta rằng Ngài tạo nên mỗi loài cây, con vật tuỳ theo loại của chúng (Sáng thế ký 1:11, 12, 21, 24, 25). Không có gì tiến hoá từ một dạng sống thấp hơn và hiện tại cũng chẳng có gì tiến hoá lên dạng sống cao hơn. Dưới góc độ của một người tin vào sự sáng tạo, những gì mà chúng ta thấy trong các hoá thạch chính là những gì mà chúng ta muốn nhìn thấy. Sự thiếu hụt của các dạng sống trung gian chính là lý do tại sao các nhà tiến hoá gặp phải vấn đề “chuỗi mắt xích còn thiếu”. Những chuỗi mắt xích còn thiếu vẫn cứ thiếu. Chúng hoàn toàn vắng bóng trong các hoá thạch và trong các tổ chức sống hiện đang tồn tại.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: