Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 15, 2007

Cảm Tạ Chúa!

camta1.jpg

Hội Thánh đã dành ra một Chúa Nhật đặc biệt vào tháng 10 hàng năm để Thanh Thiếu Niên trong Hội Thánh được nhớ đến và có dịp tiện dâng lời tạ ơn Chúa.

Cảm Tạ Chúa vì Ngài quá lớn và chúng con luôn dâng tràn lời ta ơn, ngợi khen Chúa vì những ơn lành Ngài luôn tuôn tràn và dẫy đầy trên Thanh Thiếu Niên.

Cảm ơn Hội Thánh đã tạo cơ hội và điều kiện để Thanh Thiếu Niên có thể tham gia hầu như đa dạng trong các sinh hoạt: dạy thiếu nhi, hỗ trợ truyền giảng, chăm sóc, thăm viếng tân tín hữu, hỗ trợ in ấn, dịch thuật chương trình bài học Kinh Thánh, trang trí, âm nhạc, âm thanh kỹ thuật, giữ xe…và nhiều nhóm công việc không tên khác.

Tuy nhiên, do Thanh Thiếu Niên vẫn cũng chỉ là những người em, người con trong gia đình, vẫn còn nhiều điểm yếu. Xin Hội Thánh tiếp tục cầu thay và hướng dẫn để Thanh Thiếu Niên ngày càng phát huy và là niềm tin vào Hội Thánh ngày mai.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: