Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 6, 2007

24 điểm khác biệt: Sáng Tạo – Thuyết Tiến Hóa

evolution-vs-creation.jpg

(Viết tiếp theo loạt bài về tiến hóa) 

Sau đâu là 24 sự tương phản do Huse, một nhà tư tưởng Cơ-đốc ghi lại:
1. Kinh Thánh (KT): Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo(Sáng thế ký 1)
Thuyết tiến hóa (TTH): Các quá trình ngẫu nhiên trong tự nhiên có thể giải thích cho sự tồn tại của mọi thứ

2. KT: Thế giới được tạo dựng trong sáu ngày (Sáng thế ký 1)
TTH: Thế giới tiến hóa qua các thiên niên kỷ thật lâu dài.

3. KT: Sự sáng tạo đã hoàn tất (Sáng thế ký 2:23)
TTH: Các quá trình sáng tạo vẫn đang tiến diễn.

4. KT: Có đại dương trước mới có đầt liền (Sáng thế ký 1:2)
TTH: Đất liền có trước các đại dương.

5. KT: Khí quyển có trước 2 quyển nước
TTH: Khí quyển tiếp giáp quyển nước.

6. KT: Sự sống đầu tiên ở trên cạn (Sáng thế ký 1:11)
TTH: Sự sống bắt đầu trong các đại dương

7. KT: Sự sống đầu tiên là các thực vật (Sáng thế ký 1:11)
TTH: Các sinh vật biển tiến hóa trước.

8. KT: Trái đất có trước mặt trời và các ngôi sao (Sáng thế ký 1:14-19)
TTH: Mặt trời, các ngôi sao rồi mới đến trái đất.

9. KT: Cây ăn trái có trước các loài cá (Sáng thế ký 1:11)
TTH: Các loài cá có trước cây ăn trái.

10. KT: Tất cả các ngôi sao được sáng tạo vào ngày thứ 4 (Sáng thế ký 1:16)
TTH: Các ngôi sao xuất hiện vào các thời điểm khác nhau.

11. KT: Chim và cá được tạo dựng trong ngày thứ 5 (Sáng thế ký 1:20-21)
TTH: Các loài cá tiến hóa hàng triệu năm trước khi các loài chim xuất hiện.

12. KT: Các loài chim có trước các loài côn trùng (Sáng thế ký 1:20-21)
TTH: Các loài côn trùng có trước các loài chim.

13. KT: Các loài cá lớn có trước các loài bò sát (Sáng thế ký 1:20-31)
TTH: Các loài bò sát có trước các loài cá lớn.

14. KT: Các loài chim có trước các loài bó sát (Sáng thế ký 1:20-31)
TTH: Các loài bò sát có trước các loài chim

15. KT: Loài người có trước mưa (Sáng thế ký 2:5)
TTH: Mưa có trước loài người.

16. KT: Đàn ông có trước đàn bà (Sáng thế ký 2:21-22)
TTH: Đàn bà có trước đàn ông.

17. KT: Sự sáng có trước mặt trời (Sáng thế ký 1:3-19)
TTH: Mặt trời có trước rồi mới có sự sáng.

18. KT: Cây cỏ có trước mặt trời (Sáng thế ký 1:11-19)
TTH: Mặt trời có trước các loài cây.

19. KT: Sự phong phú và đa dạng của các dạng sống dưới đại dương xuất hiện cùng một lúc (Sáng thế ký 1:20-21)
TTH: Sự sống dưới biển dần dần phát triển từ một tổ chức sống hình giọt nguyên thủy.

20. KT: Thân thể loài người từ bụi đất (Sáng thế ký 2:7)
TTH: Loài người tiến hóa từ loài khỉ.

21. KT: Loài người quản trị mọi tổ chức sống (Sáng thế ký 1:28).
TTH: Hầu hết các tổ chức sống đã tuyệt chủng trước khi loài người xuất hiện.

22. KT: Loài người khởi thủy chỉ ăn cây trái, thực vật (Sáng thế ký 1:29)
TTH: Loài người khởi thủy là một động vật ăn thịt.

23. KT: Các loài cố định và phân biệt (Sáng thế ký 1:11, 12, 21, 24, 25, I Côrintô 15:38-39)
TTH: Các dạng sống đang trong tình trạng biến động liên tục.

24. KT: Tội lỗi con người gây nên sự chết (Rô-ma 5:12)
TTH: Sự đấu tranh và sự chết tồn tại rất lâu trước sự tiến hóa của con người.

Đến thời điểm này (sau khi bạn đã đọc tất cả những bài viết liên quan về tiến hóa đã đăng tại website này trước đây), chắc chắn bạn đã tìm được câu trả lời và củng cố niềm tin của mình. Đã có quá nhiềm câu Kinh Thánh và bằng chứng về sự sáng tạo phi thường của Thượng Đế. Liệu có cần dẫn chứng thêm một câu Kinh Thánh nào khác không?

Còn tiếp

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: