Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 3, 2007

Chúng ta thấy sự chết và sự tuyệt chủng chứ không thấy tiến hóa

Viết tiếp theo loạt bài về Tiến Hóa

1corinthians15_20-22.jpg

Các khoa học gia rất đúng khi họ nghiên cứu và công bố một sự thật rằng sự tuyệt chủng hàng loạt đã diễn ra trong quá khứ. Hiện tại, sự tuyệt chủng vẫn đang diễn ra hằng ngày. Điều mà các khoa học gia có thể chứng minh bằng sự kiện có thật đó là sự sống đang biến mất. Sự sống của hàng loạt loài thực vật và động vật đang tuyệt chủng. Điều này có chứng tỏ rằng các dạng sống mới hiện đang tiến hóa hay đã từng tiến hóa không?

Khoa học đã chứng minh quả quyết rằng sự sống đang mất dần và vũ trụ đang chết. Các vật hóa thạch là những bằng chứng ghi lại sự chết chóc và tuyệt chủng.

Vụ nổ kỷ lục Cambri không phải là sự bùng nổ của một dạng sống đầu tiên, nó là một hóa thạch ghi lại sự chết của hàng triệu sinh vật phức tạp mà đa số trong số đó hiện nay không còn tồn tại nữa. Vì thế khi chúng ta nhìn vào thiên nhiên, chúng ta không thấy các dạng sống mới hình thành mà chỉ thấy sự chết và tuyệt chủng.

Sự gia giảm vật chất và năng lượng trong vũ trụ đến một trạng thái tuyệt đối của sự đồng chất biến đang hành động.
Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh chính là nguồn gốc sự sống (Giăng 5:26). Đức Chúa Giê-xu phán:
“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi nhữngkẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con, vì là Con Người. Chới lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sự sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán” (Giăng 5:24-29)
Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự sống. Sự chết xuất hiện khi người đàn ông đầu tiên, A-đam, cùng vợ mình là Ê-va phản nghịch lại Đức Chúa Trời và phạm tội. Rôma 5:12 chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội mà có sự chết, thì sự chết đã trãi qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội.”
I Cô-rin-tô 15:21 tiếp lời: “Vả, vì chưng của một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.”

Nếu sự chết đến từ tội lỗi của A-đam, thì tội lỗi, sự hư hoại, sự chết đã chẳng từng tồn tại trước khi A-đam, Ê-va sa ngã.
Các hóa thạch nói gì? Nó là một lời chứng của sự chết.

Có thể nào chúng ta có hàng triệu năm của sự chết mà Kinh Thánh khẳng định rõ ràng là “bởi một người (A-đam) mà có sự chết” không? Các hóa thạch là di tích của sự chết. Không có sự chết sẽ chẳng thể nào có hóa thạch. Chúng ta tin Kinh Thánh hay tin vào những suy đoán của các khoa học gia? Các khoa học gia tin rằng sự chết bắt đầu hàng triệu năm trước khi con người tiến hóa đến như hiện nay. Kinh Thánh chép sự chết bắt đầu với A-đam.

Còn tiếp

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: