Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Mười 2, 2007

Không có sao chống đối?

banchan.jpg

 

Mt hc gi vô thn hi mt nông phu ngưi Nga:

–  Bác tin có Thưng Đế không?

Bác nông phu tr li:

–  Tôi tin có Thưng Đế.

Hc gi hi:

–  Ti sao bác tin? Bác có thy Thưng Đế không?

Bác tr li:

– Không, nhưng tôi cũng chưa thy mt ngưi Nht nào hết. Du vy tôi cũng tin rng có ngưi Nht, vì quân đi ca chúng ta đã chng Nht trong trn chiến va qua. Nếu không có Thưng Đế ti sao các ông chng li Ngài?

Li gii thích như trên có l khuyết din và chưa thc s thuyết phc. S tht là chúng ta không “thy” Ngài, nhưng chúng ta THY công vic do tay Ngài sáng to.

“Phưc cho nhng k chng thy mà tin” 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: