Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 29, 2007

Có ai đã từng trông thấy một điện tử?

electron.gif

Hình đồ họa

 Một nhà khoa học vĩ đại của thời đại không gian, tiến sĩ Werner Von Braun, đã nói:

“Không có ai tiếp cận với qui luật và trật tự của vũ trụ mà không đi đến kết luận rằng nó phải được thiết kế có mục đích trong mọi sự. Càng hiểu rõ những phức tạp và những bí ẩn của vũ trụ, chúng ta càng có lý do để thán phục sự thiết kế cố hữu làm căn bản cho vũ trụ. Chỉ tin một kết luận – mọi việc trong vũ trụ đều xảy ra cách tình cờ -là đã phạm đến bản chất khách quan của khoa học. Quá trình ngẫu nhiên nào có thể tạo bộ óc hoặc hệ thống tri thức của con người? Họ (những nhà tiến hóa) thách đố khoa học chứng minh sự hiện diện của Chúa. Nhưng chúng ta có cần thắp ngọn nến để nhìn thấy mặt trời không? Họ nói họ không hình dung được một nhà thiết kế. Thế thì có nhà vật lý nào hình dung được một điện tử (electron) không? Lý do nào đã khiến cho các nhà vật lý chấp nhận cái không thấy được, là điện tử, là có thật mà lại từ chối nhìn nhận Đấng Thiết Kế với lý do không nhìn thấy Ngài?”

Hãy hỏi bất cứ một nhà khoa học nào là họ có tin có điện tử không. Họ sẽ trả lời: “Dĩ nhiên.” Hỏi nhà khoa học đó xem họ có bao giờ nhìn thấy điện tử không, họ sẽ trả lời: “Không.” Khoa học gia tin điện tử do đức tin khi họ quan sát kết quả của các hoạt động điện tử.

Như vậy không phải cũng giống như đức tin nơi Chúa sao? Chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy Ngài qua các công việc tay Ngài làm. Đó là sự sáng tạo vũ trụ. Rôma 1 giải thích là khi chúng ta tìm hiểu những phức tạp của vũ trụ và các tiểu vũ trụ, chúng ta phải nghĩ đến ai đã tạo ra chúng, khiến chúng hoạt động và giữ chúng quần tụ lại với nhau.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: