Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 28, 2007

Phải để cho Đức Chúa Trời biết một vài việc

ecclesiastes7_10.jpg

Khi còn trẻ tuổi, tiến sĩ Talmage có khuynh hướng về thuyết hoài nghi. Một ngày kia, ông hỏi một mục sư cao tuổi:

 Tại sao lại có việc này? Thể nào lại có việc kia?

Cụ mục sư đáp: 

 Này Talmage, anh phải để cho Đức Chúa Trời bịết một vài việc mà anh không bịết chớ! 

Talmage làm theo lời khuyên bảo sâu sắc ấy và tin cậy Chúa. Về sau ông giảng đạo cho hàng vạn người.

Có thể chúng ta hay thắc mắc vì sao chương trình của Chúa lại thế này mà không như chúng ta mong đợi. Nhưng ai có thể giới hạn sự vĩ đại của Ngài trong suy nghĩ giới hạn của những tạo vật như chúng ta?

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: