Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 28, 2007

Không thấy không có nghĩa là không có

meocon.jpg

<<Một câu chuyện vui >> 

Một người Ý cãi nhau với một người Do thái:

  Người Do thái các anh kiêu ngạo lắm. Người ta đồn rằng các anh là những người thông minh nhất thế giới, thật là một chuyện ngớ ngẩn! Ở Ý, những công trình khai quật của khảo cổ học đã khám phá ra được các lớp đất có ít nhất 2.000 năm. Người ta đã tìm thấy dây sắt, điều này chứng minh rằng tổ tiên người Ý của chúng tôi có điện tín.

Người Do thái trả lời:

– Ở nước Do thái, người ta cũng đào được những lớp đất có 4.000 năm, nhưng không tìm thấy được gì hết. Điều này chứng minh rằng chúng tôi đã có điện tín không dây trước khi các anh có điện tín có dây!  J

Những người vô thần, theo duy vật nói rằng: “Khảo cổ học đã khám phá ra được những hố sâu, trong đó có vết tích của Pithekanthropus và Sinanthropus, tức là tổ tiên của con người. Người ta cũng đã khám phá ra được nhiều dụng cụ bằng sắt và xương của thú vật, nhưng trong những cuộc khai quật ấy, người ta không hề tìm thấy một dấu vết nhỏ nào về sự hiện hữu của tôn giáo.

 Phải chăng tổ tiên của con người đã không để lại những dấu vết tôn giáo là vì họ đã có tôn giáo, không cần những hình thức thờ phượng bề ngoài tức là tôn giáo gồm tĩnh nguyện, suy gẫm và tôn sùng chân lý?

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: