Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 27, 2007

Một tế bào không phải đơn giản

genesis1_1.jpg

Một tế bào đơn thuần có thể tự tái tạo không phải là đơn giản. Tiến sĩ Leon Long, ngành khoa học địa lý của viện đại học Texas tại Austin, là một nhà tiến hóa, viết như thế này:

“ Trong số các sinh vật đầu tiên có loại vi khuẩn và tảo màu xanh lợt. Chúng đơn giản giống như một tế bào tự túc, nghĩa là không phải đơn giản lắm, vì một số vi khuẩn có thể tổng hợp khoảng 3000 đến 6000 hợp chất với tốc độ một triệu phản ứng một giây! Tế bào vi khuẩn và tảo màu xanh lợt chứa đựng đúng một phân tử DNA và nó không có một cấu trúc bên trong rõ ràng như nhân, nhiễm sắc thể, và màng nội tại” (Geology, Leon E. Long, 1974, trang 172).

tebao.jpg

Chúng ta có ngạc nhiên khi nghe các nhà khoa học nói rằng đời sống từ hoá chất không có sự sống chỉ xảy ra có một lần không? Theo tiến sĩ Long thì dạng sống đơn giản nhất có thể phản ứng một triệu lần trong một giây! Cái rắc rối như vậy cần phải có một Nhà Thiết Kế, đó là Đấng Tạo Hoá.

Các khoa học gia không nói nhiều về sự tiến hoá của màng tế bào. Cái màng đóng vai trò bức tường bên ngoài (hay là da) của tế bào rất rắc rối. Chiếc màng này cho phép tập trung đặc biệt nhiều hoá chất và dung dịch vào và ra khỏi tế bào. Nếu sự tập trung vi hoá chất này thay đổi chừng 1/1.000.000, tế bào sẽ chết. (Chết thì không thể tiến hoá).

 Ở một điểm vô cùng nhỏ của vũ trụ, làm sao các hoá chất đó tập hợp đúng loại, cường độ và cùng một lúc? Hơn nữa, làm sao cái màng của tế bào thành hình quanh nó đúng vào lúc đó để chỉ cho nó biết đúng loại hoá chất nào cần phải vào hoặc thoát ra khỏi tế bào (vì nó “biết”, lẽ dĩ nhiên, loại hoá chất nào phải hoặc không phải là gì – nói khác hơn, nó biết hoá chất nào là cần thiết để nhận và hoá chất nào không cần thiết để thải ra – ND)? Và làm thế nào những thứ này biết tự sinh sản mà không chết trong tiến trình? Chúng cần một sáng tạo!

<<còn tiếp>>

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: