Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 22, 2007

Tiếng thở than của sa mạc

Maxime du Camp một văn hào thế kỷ 19, khi đi qua sa mạc Sahara, có một người Ả Rập làm hướng đạo. Trời tối, đóng trại, nhà văn hào còn sửng sốt trước sự hùng vĩ của sa mạc, thì người hướng đạo hỏi rằng: 

-Ông có nghe tiếng của sa mạc không? 

-Tiếng của sa mạc? Nhà văn hào đáp. Tiếng của sa mạc là gì? 

-Cơn gió vi vút thổi chính là tiếng thở than của sa mạc đó! Nó thở than vì nó là đồng vắng hiu quạnh mà muốn hóa ra đồng bằng xanh tươi!

Mọi việc Chúa tạo dựng nên điều có ý nghĩa riêng của nó. Sa mạc cũng là tác phẩm của tạo hoá. Nó có vẽ đẹp rất riêng và có những loài động vật, thực vật đặc biệt cần sa mạc. Không thể thiếu đi sa mạc.

Chúa tạo dựng nên chúng ta có mục đích. Dù chúng ta thế nào, hoàn cảnh sống thế nào, cũng có ý nghĩa. Hãy tin chắc như vậy và cảm tạ Chúa.

Và một điều nữa là chúng ta là như nhau trước mặt Chúa. Hãy đến với nhau và yêu thương nhau, cảm thông cho nhau.

“Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một”. (Ga-la-ti 3:28)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: