Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 22, 2007

Thượng Đế vĩ đại như thế nào?

Thánh Augustine dạo bước trên bờ biển thắc mắc không hiểu Thượng Đế vĩ đại như thế nào.

Bỗng nhìn thấy một đứa bé đang đào một hố trên cát rồi lấy cái lon nhỏ đi múc từng lon nước biển đổ vào hố đã đào.

Augustine hỏi:

-Cháu làm gì đó?

Đứa bé thưa:

-Cháu đang thu cả đại dương vào cái hố này chơi.

Augustine nghe đứa bé nói hơi vô lý, nhưng chợt bừng tỉnh.Ông suy nghĩ, đúng là mình cũng đang chơi trò chơi lấy Thượng Đế vĩ đại mà đặt vào đầu óc nhỏ bé giới hạn của mình, làm sao hiểu được?

« Đức Giê-hô-va là Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vầy: Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết » (Giê-rê-mi 33 : 2-3)

Advertisements

Responses

  1. Thật không thể dùng trí thức của loài người để giải thích về Thượng Đế.


Chuyên mục

%d bloggers like this: