Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 22, 2007

Chiếc đồng hồ

Có một người kia, trên mặt đồng hồ của ông ta thay vì viết số, ông cho viết mấy chữ: “Đấng Christ là Chúa”. Khi người ta hỏi lý do tại sao ông làm như vậy, ông trả lời:

-Như thế nhắc tôi nhớ Đấng Christ là Chúa trong bất cứ thời gian nào.

Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va (Thi thiên 27 :14)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: