Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Tốc độ của lời cầu nguyện

speed.jpg

Khi người ta thiết kế đường dây điện tín lần đầu tiên tại quần đảo Scotland, ngoài khơi Tô Cách Lan, dân chúng ở đó rất xúc động. Một ông lão đang đứng xem thợ mắc dây trên hàng cột cao thì một nhà buôn đứng bên cạnh bảo:

-Phát minh nầy thật là huyền diệu! Tưởng tượng khi các đường dây đặt xong, chúng ta có thể gởi một tín hiệu đi xa hàng hai trăm dặm hay hơn nữa và chỉ một giờ đồng hồ là có phúc đáp rồi. 

Ông lão nghe xong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ ôn tồn nói: 

-Có gì lạ đâu? 

Nhà buôn cụt hứng hỏi: 

-Không lạ sao? Ông có biết cách gởi tín hiệu nào tốt hơn và nhanh hơn hay không? 

Ông lão nghĩ ngay đến câu Kinh thánh Êsai 65:1 rồi trả lời:

-Ông có bao giờ nghe nói nhận được phúc đáp trước khi tín hiệu đánh đi hay không?

Nhà buôn yên lặng một lúc không nói gì cả và cho rằng ông lão lẫn rồi. Nhưng ông lão mặt tươi lên, lấy trong túi áo ra quyển Kinh thánh nhỏ và đọc hai câu đầu tiên của Êsai, chương 65 rằng: “Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta, thì đã hỏi thăm ta: những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta nói cùng một dân chưa kêu cầu danh ta rằng: Ta đây, Ta đây!”. Ông lão ngước lên, nói: 

-Như thế chẳng phải là chưa gởi tín hiệu đi mà đã có phúc đáp sao? Ngày xưa, tiên tri Daniel cầu nguyện với Chúa, nhưng khi ông còn đang nói thì thiên sứ Gáp-ri-ên đã đến báo tin Chúa nhậm lời rồi. Như vậy chẳng nhanh hơn điện tín sao?

<<Như vậy thì nhanh hơn cả email, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông tin nào khác>>

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: