Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Sức mạnh của lời Chúa

hebrews4_12.jpg

Có một người đến nghe ông D.L Moody, nhà truyền giáo trứ danh người Mỹ, thuyết giảng với ý định tìm cách chỉ trích. Nhưng sau khi nghe xong, người ấy thay vì chỉ trích lại được biến đổi, trở thành một con người khác, một tín hữu. Ông kể lại:  

– Ông Moody chỉ đứng đấy và “đập” liên tiếp vào người tôi bằng những câu Kinh thánh, hết câu nầy tới câu khác, cho đến khi Kinh thánh đi vào da thịt tôi.  

Lời Chúa là cái búa đập vỡ những tấm lòng bằng đá. Dưới sức mạnh của lời Chúa, những lòng bằng đá sẽ bị tan vỡ. Lời Chúa chẳng những là búa, nhưng còn là gươm nữa. Qua đó chúng ta còn thấy rằng, dù tấm lòng ai đó có đóng cửa, nhưng khi lời Chúa hành động, thì mọi cửa lòng đều mở toan.

 Kinh thánh chép rằng: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê 4:12)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: