Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Những ngôi sao

genesis1_1-2004.jpg

Người ta kể lại về Nã Phá Luân rằng, có một đêm ông ngồi nghe thảo luận giữa những sĩ quan của ông. Trong nhóm có vài sĩ quan đã chế giễu tôn giáo và không tin có sự hiện hữu của Thượng Đế. Nã Phá Luân nên đứng lên nói:  

-Này, các sĩ quan, quan niệm các vị có lẽ đúng, nhưng nếu vậy, ai đã làm ra những vì sao kia? 

Mọi vật chung quanh ta đều chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế.

Kinh thánh chép rằng: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất “ (Sáng thế ký 1:1)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: