Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Hiến pháp và lời Chúa

psalm119_160.jpg

Lúc sinh thời, quan tòa Hugo Black thuộc tối cao pháp viện Hoa kỳ nổi tiếng vì tinh thần triệt để tôn trọng hiến pháp. Quan tòa Black tôn trọng Hiến Pháp đến độ lúc nào cũng mang theo một bản Hiến Pháp trong mình.  

Một buổi sáng nọ, nhà báo Sydney Zion thấy quan tòa Black đang đứng trong hành lang tối cao pháp viện với bộ điệu lúng túng, hết sờ túi áo lại mở cặp giấy lục soát như đang kiếm một cái gì quan trọng lắm. Nhà báo Zion tiến lại gần và hỏi:  

-Thưa ông, hình như ông làm mất một vật gì? Không biết tôi có thể giúp được gì không?  

Quan tòa Black ngẩng lên và nói:  

-Có lẽ sáng nay tôi bỏ quên bản Hiến Pháp ở nhà.  

Rồi quan tòa nhìn ngay vào mặt nhà báo và hỏi:  

-Làm ơn cho tôi mượn bản Hiến Pháp của ông có được không?  

** Nhiệm vụ của tối cao Pháp Viện là bảo vệ Hiến pháp giữ cho cả ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp đều không vi phạm Hiến pháp. Vì lúc nào cũng coi bản Hiến pháp là kim chỉ nam của mình, nên quan tòa Hugo Black luôn luôn mang theo một bản để tra cứu, để khỏi xảy ra những vụ lỡ lầm có thể đưa đến quyết định sai trái Hiến Pháp.

Để quyết định của chúng ta không sai trật lời Chúa, chúng ta phải chuyên tâm đọc lời Chúa và hơn nữa chúng  ta” Phải giấu lời Chúa trong lòng, để chúng ta không phạm tội cùng Chúa ” (Thi 119.11). Đa vít còn nói rằng. “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy (Thi 119:97).

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: