Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Hạt giống của Thượng Đế

1corinthians10_261.jpg 

Một giáo sư thực vật học, tay cầm một hột giống nhỏ màu nâu và nói với cả lớp rằng:

-Tôi biết rõ hợp chất của hột giống này. Nó gồm có Hydro, Carbone và Nitro. Tôi biết đúng tỉ lệ và có thể tạo một hột giống trông y như hột giống này.  

Một học sinh đứng lên hỏi: 

-Nếu đem hột giống thầy chế tạo đó gieo xuống đất, nó có thể mọc lên không?  

Giáo sư trả lời:  

-Nếu tôi đem hột giống của tôi thì không có kết quả gì, những phần tử của nó sẽ bị tan rã vào đất. Nhưng nếu tôi đem hột giống mà Đức Chúa Trời làm ra, nó sẽ mọc lên thành cây, vì nó chứa đựng nguyên tắc nhiệm mầu mà chúng ta gọi là nguyên tắc sinh tồn.  

Hột giống là một vật chứa đựng sự sống. Con người có thể tạo ra những hột giống hoặc tạo ra những robot, song không thể nào tạo ra sự sống được. Quyền sống chết chỉ duy nhất ở trong tay Thượng Đế mà  thôi

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: