Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Bằng chứng Chúa phục sinh

1thessalonians4_14.jpg

Một người vô tín đã hỏi một tin đồ như thế này:  

-Tại sao anh tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết? Anh có bằng chứng không?

Người tín đồ trả lời:

-Đó là vì tôi vừa cầu nguyện với Ngài sáng hôm nay!

Cách đơn giản nhất để chứng minh Chúa đã sống lại đó là: trò chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện. Vì Chúa hằng sống nên Chúa sẽ luôn nghe lời cầu xin của chúng ta. Không những dừng lại ở cầu nguyện cho mình, mà cho những tha nhân nữa

I Têsalônica 4 : 14 ” Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài”

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: