Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 21, 2007

Ai hiểu được Ngài?

romans11_33b.jpg

Một ngày kia, có người hỏi ông Daniel Webster, một chính trị gia và là một nhà hùng biện tại Mỹ (1782-1852) như vầy:  -Ông có hiểu Đức Chúa Giê-xu không?  Daniel Webster trả lời:  

-Tôi cần một Cứu Chúa siêu việt, một Đấng tối vĩ đại và tối vinh hiển. Tôi không thể hiểu được Ngài, nhưng tôi biết chắc rằng Ngài yêu tôi!

Lời Chúa phán: “Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai hiểu được! Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận cùng Ngài?” (Rô 11:33,34)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: