Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 20, 2007

Lý do Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá

thapgia3.jpg

Một thi sĩ mô tả sự chết của Đức Chúa Giê Su theo cách bà Maria mẹ Ngài, hỏi chuyện Ngài, đại ý như sau:  

-Con sẽ chết lúc đêm khuya, ở nơi kín đáo chăng?  

-Không, giữa ban ngày và ở nơi muôn mắt ngó xem.  

-Chung quanh con sẽ có bạn hữu yêu dấu chăng?  

-Không, bạn hữu đều tránh xa, chỉ có kẻ thù nghịch.  

-Con sẽ nằm trên giường êm ấm mà chết chăng?  

-Không, con sẽ bị treo trên cây thập tự. .  

-Con sẽ chết lúc già nua, yếu đuối chăng?  

-Không, chính lúc còn thanh niên, mạnh khỏe.  

-Xác của con sẽ được chôn cất lành lặn cả chăng?  

-Không, sẽ bị giáo đâm, đinh đóng.

Con sẽ chết với những bậc hiền triết, quân tử chăng?  

-Không, con sẽ chết giữa hai tên trộm cướp. 

 -Tội nghiệp! Cớ sao con phải chịu nông nỗi dường ấy? 

-Để làm trọn thánh ý của Đức Chúa Cha và để cứu vớt loài người khỏi tội.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất. Mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: