Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 20, 2007

Dâng lên Chúa lòng quỷ quyệt

sau1.jpg

Một chuyện thần thoại song có ý nghĩa kể rằng: Khi Chúa giáng sinh, các thú vật yêu tới mừng Chúa. Mỗi con đêu dâng Chúa chút quà. Chị bò cái dâng sữa, cậu khỉ biếu Chúa mấy trái cây nhỏ, chú sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở lại làm đồ chơi cho Chúa. Chúa hài đồng vui vẻ nhận tất cả. 

Đang lúc các thú vật quây quần bên Chúa, thì chàng cáo xuất hiện. Các con vật đều ghét cáo, vì hắn gian manh quỉ quyệt. Chúng chận không cho cáo đến gần Chúa và tự hỏi không biết cáo định âm mưu gì. Cáo nói cáo đến dâng lễ vật cho Chúa, nhưng chẳng thấy cáo mang theo lễ vật. Chúa ra hiệu cho cáo vào. Quì bên Chúa hài đồng chàng cáo thì thầm:  -Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lòng quỷ quyệt của con!  Mọi con vật bỡ ngớ:  -Dâng gì kỳ cục vậy?  Nhưng cáo vui cười hớn hở, còn Chúa đặt hai tay trên đầu cáo tỏ dấu ưng thuận chúc lành.

 Chúa đến thế gian không phải vì người vô tội, nhưng vì kẻ có tội. Hãy đến với Chúa để được trở nên trong sạch!

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: