Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 20, 2007

Chúa trong một chiếc hộp

thaptu.jpg

1/ Chuẩn bị một cái hộp nhỏ.

2/ Cho những đồ vật sau vào trong hộp: viết chì, gôm tẩy , bong bóng, chìa khoá, xin-gum, kẹo…3/ Mời một bạn lấy một vật bất kỳ trong chiếc hộp này ra. Ví dụ lấy “chìa khoá”. Yêu cầu bạn đó mô tả tình yêu của Chúa dành cho bạn đó. Từ đó phải bắt đầu bằng ký tự đầu tiên của món đồ vật bạn đó lấy ra: chìa khoá è “c”  Sau đó bạn sẽ hỏi:

  1. Đồ vậy đó giống tình yêu Chúa như thế nào?
  2. Đồ vậy đó không giống tình yêu Chúa như thế nào?

Bài học: Quanh ta có nhiều người biết về Chúa nhưng chưa kinh nghiệm về Chúa. Sau đó hãy để cho các thành viên suy nghĩ về Chúa!

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: