Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 19, 2007

Tôi thương

Trò chơi nhằm tạo tình thân và áp dụng với những người rất thân. Tránh không nên dùng từ quá nhạy cảm:

 begai.jpg

Quản trò: tôi thương, tôi thương 

Tất cả: Thương ai, thương ai?

Quản trò: Thương Tâm tương tư.

Tâm: tôi thương, tôi thương 

Tất cả: Thương ai, thương ai?

Tâm: Thương Dung dịu dàng

Dung: tôi thương, tôi thương 

Tất cả: Thương ai, thương ai?

Dung: thương …..

Tên người được thương: phải vần và đi trước với 2 tĩnh từ phía sau đó: Dung dịu dàng, Thảo tha thiết, Ngọc ngây ngô, …Trò chơi sẽ tiếp tục đến khi ai đó bí quá, không biết thương ai. ( Xem như bị thua, sẽ bị phạt)

Tiếp tục trò chơi để tiếp tục vui hoặc tìm người thua cuộc!

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: