Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 19, 2007

Hỏng dám…thương đâu

Trò chơi áp dụng cho nhóm nhỏ. Rất vui khi các bạn thân thiết nhau và..điệu một xíu:

chim1.jpg 

Quản trò: Bạn A có thương 2 người bên cạnh không?

Bạn A: Hỏng dám …thương đâu!

Quản trò: Vậy bạn thương ai?

Ban A: Thương bạn N và M kìa!

Khi bạn A kêu tên bạn N và M (bạn A phải nêu tên được 2 bạn và  2 bạn này không ở 2 bên bạn A). Khi N và M được kêu tên thì N và M phải ra khỏi vị trí và chạy đến 2 bên bạn A. Đồng thời 2 bạn hiện đang đứng kế bên bạn A phải chạy vào vị trí mà M và N vừa ra.

Trong lúc đó, quản trò sẽ tìm cách nhanh nhất để bước vào 1 trong 4 vị trí  vừa có người chạy ra ( chổ của M, N và 2 bạn kế bên bạn A)

Như vậy, khi quản trò tìm được 1 vị trí thì sẽ có 1 bạn không có vị trí. Bạn đó sẽ đóng vai trò của quản trò và tiếp tục trò chơi.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: