Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 18, 2007

Vì sao Titanic chìm?

 sos.jpg

Titanic là chiếc tàu chở hành khách khổng lồ nhất tính  đến tháng 4-1912. Tàu dài 269 thước, trọng tải 46 ngàn tấn và chờ 2.200 hành khách. Vì là một con tàu khổng lồ như vậy, cho nên người ta nghĩ rằng chiếc tàu sẽ không bao giờ bị chìm. Có người đã gán cho con tàu cái tên “con tàu không thể đắm”. Tuy nhiên trong chuyến đi đầu tiên giữa Anh quốc và  New York tàu đã đụng phải băng sơn và chìm sâu dưới đáy biển trong vòng hài tiếng rưỡi đồng hồ.  Lý do tại sao con tàu khổng lồ như vậy lại có thể bị đắm ngay trong chuyến đi đầu tiên? Các nhân chứng cho biết, người ta trông thấy băng sơn, nhưng vì quá gần không tránh được nó. Có người cho biết rằng, trước đó đã có một chiếc tàu khác đã đánh điện tín cho tàu Titanic biết là phải coi chừng những băng sơn trong vùng chiếc tàu đang đi. Nhưng người phụ trách vô tuyên đã nhận được điện tín đó, ghi xuống nhưng đã không trao cho người có trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi trông thấy băng sơn thì đã quá trễ, chiếc tàu đắm, làm cho hơn 1.500 người bị thiệt mạng.  Chiếc tàu Titanic bị chìm vì người nghe tín hiệu truyền tin nhưng không thực hành.

Chúng ta phải thực hành những gì mình nghe chứ không phải chỉ nghe thôi. Đạo Chúa không chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành.

Lời Chúa chép rằng:”Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó. Thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời”.(Gia 1:22-25).

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: