Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 18, 2007

Tìm người bí mật

Đây là trò  chơi vận động, sinh hoạt tập thể:

Nội dung: Tìm người bạn trong tập thể quen.

bi-mat.jpg

1/ Quản trò cho các bạn dàn thành vòng tròn, mời một bạn (Bạn A) ra khỏi vòng, đi ra ngoài để không biết thông tin bên trong.

2/ Quản trò chỉ định một bạn khác (Bạn B)  mà tất cả các bạn đều biết làm người bí mật.

3/ Sau đó mời Bạn A vào, Bạn A được quyền hỏi 5 câu hỏi (dạng câu hỏi Đúng/ Sai) và với 5 câu hỏi bạn A phải tìm được người bí mật (Bạn B).

4/ Các bạn chỉ được trả lời “Đúng”  hoặc “Sai” khi bạn A hỏi. Không được gợi ý.

5/ Sau 5 câu, mà Bạn A không tìm được Người Bí Mật (Bạn B) thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bạn A phải ra ngoài và quản trò sẽ chọn một bạn khác để làm người bí mật . Trong trường hợp bạn A tìm được người bí mật thì bạn B (người bí mật) sẽ đóng vai trò người đi tìm người bí mật để trò chơi được tiếp tục.

 ==> Trò chơi này có thể áp dụng bằng hình thức khác câu hỏi. Thay bằng cử chỉ và bài hát (người bí mật sẽ làm những động tác, mọi người sẽ làm theo người bí mật, trong lúc làm theo mọi người cùng hát, và bạn A phải tìm người bí mật. ==> Lúc này ta có trò chơi mới đó là Đi Tìm Nhạc Trưởng.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: