Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 18, 2007

Giới thiệu khái niệm tiến hóa

donghocat.jpg 

Thuyết tiến hóa của Darwin thực sự đã lôi cuốn được rất nhiều người tin theo. Cho đến thời điểm này, khi khoa học phát triển cộng với những khám phá về hóa thạch và khảo cổ, càng làm người ta tiên quyết rằng thực sự có một quá trình tiến hóa diễn ra hàng tỉ năm. Và con người cũng không ngoại lệ, cũng là một sản phẩm của tiến hóa.

 

Tôi muốn dẫn lại những điều mà tôi đã rút ra được khi đọc qua quyển Luận về thuyết tiến hóa của Tiến sĩ Jobe Martin. Đây là tài liệu đọc thêm môn Biện Giáo Cơ Đốc. Trong những bài tiếp theo, tôi sẽ nói đến những tương phản cố hữu giữa Thuyết tiến hóa và Kinh Thánh và những bằng chứng thực tế về sự vật.

Trước hết có hai khái niệm mà ta cần nắm vững:

  • Tiến hóa: ám chỉ ý tưởng cho rằng sau khi trái đất đã hình thành, phải tốn thời gian hàng triệu năm để tự tao nên các phân tử sống và rồi nhiều triệu năm nữa của quá trình tiến hóa và quá trìnhc họn lọc tự nhiên để tạo nên con người. Như vậy tiến hóa được hiểu như là quá trình tiến hóa từ phân tử đến con người.

  • Tiến hóa sẽ không sảy ra khi một sinh vật bị chết! Chết thì không thể tiến hóa.

Riêng về nguồn gốc con người, khi nói về vấn đề này thì chúng ta đang đối diện với niềm tin (không phải khoa học). Có 2 lọai niềm tin:

  • Niềm tin nơi vật chất và năng lượng vĩnh cửu. Vì thuyết tiến hoá không thể chứng minh cho sự phát triển từ những sự không không. Họ yêu cầu chúng ta phải trước hết phải tin vào một vụ nổ big-bang. (Không có tác lực, không có gì hết nhưng tất yếu phải có một vụ nổ big-bang)

  • Niềm tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống đã tạo nên con người và muôn vật

<Còn tiếp>

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: