Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 17, 2007

Có gì hơn được

Có vòng tay nào lớn hơn vòng tay Cha Thiên Thượng ôm ấp, vỗ về mỗi khi chúng ta buồn bực không?

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của Cha Từ Ái khi chúng ta bỏ Ngài?

Có sự thành tín nào như sự thành tín của Chúa đối với chúng ta là người không xứng đáng?

Có sự chịu đựng nào bằng sự chịu đựng của Đấng Thánh đối với chúng ta không?

Có ánh mắt nào buồn hơn ánh mắt Chúa Nhân Từ mỗi khi chúng ta nghịch cùng Ngài không?

Có lỗ tai nào thính hơn lỗ tai Ngài khi lắng nghe lời ăn năn, cầu xin của chúng ta không?

Có sự tha thứ nào lớn hơn sự tha thứ cho con người tội lỗi chúng ta không?

Có sự yêu thương nào đến nỗi hy sinh cả Con Một mình cho nhân loại xấu xa này không?

Có sự cảm thông nào như sự cảm thông của Chúa không?

Có sự hy vọng nào chắc chắn hơn là hy vọng vào Chúa không?

Có sự tin cậy nào hơn sự tin cậy vào Chúa Toàn Năng không?

Có sự cầu thay nào thường xuyên bằng sự cầu thay của Giê-xu cho chúng ta không?

Có sự khích lệ nào như sự khích lệ của Chúa với ta không?

Có ai như Ngài chưa?

Và sẽ chẳng có ai như thế.

Phải biết rằng sẽ chẳng có niềm vui nào hơn khi ta quay về với Ngài.

Hãy tìm và so sánh, bạn sẽ thấy rằng chẳng có ai giống như Ngài – Đấng đáng được tôn thờ.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: