Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Chín 16, 2007

Điểm sách: Dâng Trọn Cuộc Đời

LỜI NÓI ĐẦU 

Quyển sách này là một lời khích lệ hành động – một lời khuyên trở về với lọai người tín đồ Đấng Christ  gương mẫu của Kinh Thánh, một Hội Thánh kiểu mẫu của Tân Ước. Đây là quyển sách viết về lòng nhiệt thành của nguời tín đồ Đấng Christ đáp lại lời Đức Chúa Trời bằng việc phục vụ vui mừng, đối với Đức Chúa Trời và loài người. 

Tác giả: MICHAEL GRIFFITHS

Liên lạc: tủ sách Thanh Niên

Đến với cuốn sách DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI, các bạn sẽ đối diện với 10 chương đầy cảm xúc, đó không chỉ là một cuốn sách để đọc, suy gẫm nhưng điều đáng quý của cuốn sách là nó thục dục Cơ-đốc nhân hướng đến với hành động. Sau mỗi chương đều có những điểm gợi ý để người đọc cầu nguyện và suy gẫm, qua đó có những điều chỉnh cho chính đời sống theo Chúa của bản thân. 

Chương một nêu lên vấn đề là: QUÂN BÌNH hay CUỒNG NHIỆT. Tác giả đặt câu hỏi rằng thế nào là quân bình? Phải chăng quân bình là một tỷ lệ tóan học, chia đều các nguyên tắc của Kinh Thánh, như 25% cho phần này, 35% cho phần kia. Nói cách khác, Kinh Thánh có dạy chúng ta phải quân bình nghĩa là chúng ta chỉ tốt lành vừa phải, thánh khiết vừa phải, sốt sắng vừa phải không?

 Người đọc sẽ đến với chương hai với chủ đề: TỰ DO hay NÔ LỆ. Tác giả khẳng định tín đồ Đấng Christ là một nô lệ thực thu,nếu một Cơ-đốc nhân không nhận Chúa Giê-xu là chủ, thì đó không phải là tín đồ của Chúa. Tác giả phân tích rằng: người đầy tớ là tài sản của chủ mình; thân thể còn sống của người ấy thuộc về chủ, và không có tự do nếu chưa chết, người đó hòan tòan thuộc quyền sở hữu của chủ. 

Các chương tiếp theo của quyển sách tiếp tục dẫn dắt người đọc đến chỗ tự tra xét bản thân, xưng tội với Chúa và hành động theo sự thúc dục của Chúa Thánh Linh. Nội dung các chương của cuốn sách có thể tham khảo ở bên cạnh (phần “Sách Có Gì?).

Tôi tin chắc rằng cuốn sách sẽ tác động tích cực đến suy nghĩ  và hành động của bạn, vì thế đừng bỏ qua cơ hội tiếp cận với cuốn sách này 

SÁCH CÓ GÌ? 

  • Quân Bình Hay Cuồng Nhiệt?

  • Tự Do Hay Nô Lệ?

  • Nhàn Hạ Hay Bị Thúc Bách?

  • Hà Tiện Hay Rời Rộng?

  • Thành Kiến Hay Tin Chắc?

  • Tình Sử Hay Tình Yêu?

  • Khán Giả Hay Diễn Viên?

  • Nói Chuyện Suông Hay Cảm Thông Nhau?

  • Chỉ Hành Nghề Hay Theo Tiếng Gọi?

  • Họat Động Chủ Nghĩa Hay Được Phú Cho Quyền Năng?

Lời Vàng Ngọc:

  “Tôi tin rằng điều quan trọng không phải là chúng ta sống đượcbao lâu, nhưng là chúng ta đã làm gì trong những ngày mình đã được định phải sống” – Bác sĩ Dooley.

“Nếu lòng sốt sắng của chúng ta không được Đức Thánh Linh hướng dẫn thì chúng ta không cần gì phải tự bào chữa rằng mình đã làm mọi việc là do lòng sốt sắng thực sự. Nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta bằng sự khôn ngoan và thận trọng để chúng ta không làm một việc nào trái với nhiệm vụ hay vượt quá phạm vi chúng ta được kêu gọi” – Calvin

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: